“Werken vanuit intercultureel perspectief” is een training, waarin het begrip diversiteit wordt benaderd vanuit de interculturaliteit. Nederland is door de jaren heen divers geworden. Echter, als we er vanuit gaan dat er regionale, stedelijke en provinciale verschillen zijn in Nederland kunnen we van beroepskrachten niet automatisch verwachten, dat ze de ander meteen kunnen begrijpen en dan vanuit diens werkelijkheid kunnen denken en handelen. De ander is uniek in zijn soort met zijn eigen geschiedenis en verhalen. Die maken de ander tot wat hij is of is geworden.

De doelstelling van de training is, dat de cursist een interculturele gevoeligheid en attitude ontwikkelt en kan pendelen tussen verschillende culturen en verschillende perspectieven.

Hiervoor is nodig:

  • Kennis hebben van en inzicht hebben in de eigen culturele bagage.
  • Kennis hebben van de achtergronden en de effecten van migratie.
  • Kennis hebben over en begrip hebben van migratie als transitie (= overgangsfase, net als puberteit, uit huis gaan trouwen, scheiden).
  • Kennis hebben van en het kunnen vertalen in het opvoeden in een multiculturele context.
  • Kennis hebben van en vaardigheid hebben in het aanboren van krachtbronnen.
  • Vaardigheden hebben, die nodig zijn voor het ophalen van herinneringen aan rituelen die de periode van transitie kunnen overbruggen. bv. Geboorterituelen.
De training wordt in dagdelen gegeven.

Voor informatie of overleg kunt u gerust contact opnemen met Joan Vrede via de contactpagina