Basistraining huiselijk geweld

Competenties waar in deze module aan gewerkt wordt:

  • U heeft inzicht in de relatiedynamieken die kunnen spelen binnen deze gezinnen.
  • U heeft kennis van de geweldsspiraal.
  • U bent zich bewust van de gevolgen die huiselijk geweld heeft op alle leden van het gezin.
  • U heeft kennis van intergenerationele overdracht.
  • U heeft kennis van intergenerationele overdracht.
  • U heeft kennis opgedaan over motiverende gespreksvoering.

Tijdens de training wordt gewerkt aan de verscherpte Meldcode Kindermishandeling/ Huiselijk Geweld.

GEWELD, ZIE HET NIET DOOR DE VINGERS

Voor informatie of overleg kunt u gerust contact opnemen met Joan Vrede via de contactpagina