Signaleren van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Competenties waar in deze module aan gewerkt wordt:

  • U heeft kennis over de vormen, aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U heeft inzicht in mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en
    gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U bent zich bewust van uw eigen emoties, normen en grenzen ten opzichte van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • U bent zich bewust van de noodzaak van het objectief beschrijven van uw zorgen.
  • U heeft inzicht in het vroegtijdig signaleren van zorgen en het inschatten van de ernst van de signalen.
  • U bent in staat om uw zorgen bespreekbaar te maken met de desbetreffende gezinsleden.

GEWELD, ZIE HET NIET DOOR DE VINGERS

Voor informatie of overleg kunt u gerust contact opnemen met Joan Vrede via de contactpagina