Werken vanuit intercultureel perspectief

De doelstelling van de training is, dat de cursist een interculturele gevoeligheid en attitude ontwikkelt en kan pendelen tussen verschillende culturen en verschillende perspectieven.

Hiervoor is nodig:

  • Kennis hebben van en inzicht hebben in de eigen culturele bagage.
  • Kennis hebben van de achtergronden en de effecten van migratie.
  • Kennis hebben over en begrip hebben van migratie als transitie (= overgangsfase, net als puberteit, uit huis gaan trouwen, scheiden).
  • Kennis hebben van en het kunnen vertalen in het opvoeden in een multiculturele context.
  • Kennis hebben van en vaardigheid hebben in het aanboren van krachtbronnen.
  • Vaardigheden hebben, die nodig zijn voor het ophalen van herinneringen aan rituelen die de periode van transitie kunnen overbruggen. bv. Geboorterituelen.

De training duurt 4 dagdelen.

Voor informatie of overleg kunt u gerust contact opnemen met Joan Vrede via de contactpagina